Samui International Jazz Music Festival 2012

A+ R A-

8 Maithao

 

 

 

การรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เริ่มก่อตั้งวงตั้งแต่ปี 2540 โดยในคณะผู้ก่อตั้งแรกเริ่มคือ อ.บอย สรเสกข์ มือ Saxophone และแบงค์ ศักดิ์สิทธิ์ มือเบสโดยในขณะนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดนตรีและหลังจากนั้น ก็ตระเวนเล่นดนตรีเพื่อนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางด้านดนตรีในแนวที่ตนเองชื่นชอบ คือ Jazz, Swing, Acid jazz, และ Soul จนกระทั่งทางวงมีความเห็นตรงกันที่ว่า ควรแก่เวลาแล้วที่จะมีผลงานเป็นของตัวเองโดยยึดแนวเพลงที่เข้าใจง่ายๆ ซึ่งก็คือ Pop music นั่นเอง แต่อาศัยการ Arrange แบบ Jazz ซึ่งเป็นแนวที่แต่ละคนถนัดกันอยู่แล้ว

 

More in this category: House Party »